ابراهیم محمودزاده با برشمردن روش های درآمدزایی و فرایند رسیدن به سود و زیان در کسب وکار شرکت مخابرات، اظهار کرد: در تلاش هستیم تا با حداکثر توجه به منابع مالی شرکت، پاسخ به نیازهای جامعه را از طریق تعامل با تمام بازیگران عرصه ارتباطات کشور به بهترین نحو، ممکن سازیم.

وی با بیان اینکه پیاده کردن این مدل های صحیح در سازمان بسیار مهم و در عین حال سخت است، افزود: باید تمام رویه ها و انگاره های قبلی را تغییر دهیم و کسب و کارمان را امروزی کنیم.

محمودزاده با تاکید بر اینکه باید با دقت و قدرت وارد جامعه فناوری سال 1400 شویم، گفت: باید ترمیم هایی را در استراتژی شرکت ایجاد کنیم تا در سریع ترین زمان ممکن، پاسخ مشتری و رضایت مندی مشتریان  را به دست آوریم.

وی ادامه داد: مخابرات ایران نقش زیرساختی خود را برای همراه اول و ایرانسل نیز  انجام می‌دهد، خدمات ما در این دو حوزه امسال دو برابر افزایش پیدا می‌کند و امیدواریم با افزایش حجم خدمات ، درآمدمان نیز در این دو حوزه افرایش یابد.

وی با بیان اینکه در تلاش هستیم در بیزینس دیتا نیز تغییرات کلیدی ایجاد کنیم، افزود: به همین منظور مشتریان خود را بازبینی مجدد  خواهیم کرد تا در صورت امکان کسانی که امکان دریافت تانوما و سرویس های بهتر دارند، به راحتی آن ها را دریافت کنند.

محمودزاده افزایش حداقل کارکرد و افزایش قانونی و منطقی تعرفه با توجه به شرایط را بحث های در حال پیگیری توسط این شرکت عنوان کرد و گفت: با توجه به اصل تعامل علمی، هدفمند و منتج به نتیجه با استدلال های حقیقتا کارشناسی در تعامل با مدیران ارشد حوزه ارتباطات  کشور و اقناع افکار عمومی  به دنبال بازتعریف و بازشناسایی اهمیت دسترسی همگانی و کمک به مخابرات در این حوزه هستیم، چرا که توسعه مخابرات توسعه ارتباطات و توسعه کل کشور را به دنبال خواهد داشت

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا دیدگاه خود را از طریق فرم زیر اسال نمایید

نظرسنجی

مارا دنبال کنید

آگهی